image

Ffurflenni

Polisi Tynnu Lluniau i Bwrpas Cyhoeddusrwydd Cyngor Gwynedd - cliciwch yma

Caniatâd rhiant/gofalwr - Ymweliadau rheolaidd oddi ar safle Ysgol Y Gorlan - cliciwch yma

Darpariaeth Llefrith Ysgol ar gyfer Disgyblion Cyfnod Sylfaen - cliciwch yma

Trosglwyddo Cynradd Uwchradd - cliciwch yma