image

Ffurflenni

Polisi Chwythu’r Chwiban i Staff Ysgol - cliciwch yma

Polisi Gwrth-Fwlio - cliciwch yma

Polisi Cydraddoldeb - cliciwch yma

Polisi Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chynhwysiant - cliciwch yma

Polisi Codi Tal/ Peidio codi tal - cliciwch yma

Hysbysiad Preifatrwydd (Sut ydym yn defnyddio gwybodaeth am ddisgyblion) - cliciwch yma

Polisi Tynnu Lluniau i Bwrpas Cyhoeddusrwydd Cyngor Gwynedd - cliciwch yma

Caniatâd rhiant/gofalwr - Ymweliadau rheolaidd oddi ar safle Ysgol Y Gorlan - cliciwch yma

Darpariaeth Llefrith Ysgol ar gyfer Disgyblion Cyfnod Sylfaen - cliciwch yma

Trosglwyddo Cynradd Uwchradd - cliciwch yma