image

Llywodraethwyr

Adroddiadau Blynyddol

Adroddiad Blynyddol y Llywodraethwyr i Rieni 2021-2022

Ein Llywodraethwyr

Rhys Pugh
Sion Hughes
Carys Jones
Anna Price-Clishem
Alison Ellis
Megan Lloyd Williams
Delyth Evans
Carys Jones
Eleri M Davies
Eleri Haf Parry
Rebeca Giecco
Meinir Raine

Gallwch gysylltu gyda'r Llywodraethwyr/Cadeirydd drwy anfon e-bost at y clerc:

MeleriMairGriffith@gwynedd.llyw.cymru