image

Llywodraethwyr

Adroddiadau Blynyddol

Adroddiad Blynyddol y Llywodraethwyr i Rieni 2021-2022

Ein Llywodraethwyr

Rhys Pugh
Sion Hughes
Carys Jones
Aled Griffiths
Leri Catrin Jones
Eleri Parry
Andy Collins
Angharad Jones
Anna Price-Clishem
Alison Ellis
Carys Jones
Fiona Williams
Eleri M Davies

Gallwch gysylltu gyda'r Llywodraethwyr/Cadeirydd drwy anfon e-bost at y clerc:

MeleriMairGriffith@gwynedd.llyw.cymru