image

Pwy ydi Pwy

Pennaeth: Mrs Eleri Davies

Athrawes ddosbarth Meithrin a Derbyn: Mrs Annest Glyn
Athrawes ddosbarth Blwyddyn 1 a 2: Mrs Nia Evans
Athrawes ddosbarth Blwyddyn 3 a 4: Miss Bethan Jones
Athrawes ddosbarth Blwyddyn 5 a 6: Mrs Carys Jones

Cymhorthydd Cefnogi Dysgu CS: Mrs Gwenno Huws
Cymhorthydd Cefnogi Dysgu CS: Mrs Fiona Williams
Cymhorthydd Cefnogi Dysgu CS (bore): Anti Beth

Cymhorthydd ADY: Anti Rhian
Cymhorthydd ADY: Anti Medi
Cymhorthydd ADY: Anti 'Leri
Cymhorthydd ADY: Anti Beth
Cymhorthydd ADY: Anti Elena

Cymhorthydd Dosbarth Meithrin: Anti 'Leri

Myfyrwraig Cam wrth Gam: Miss Jade Collins