image

Pwy ydi Pwy

Pennaeth: Mrs Eleri Davies

Pennaeth Cynorthwyol: Mrs Carys Jones

Staff addysgu: Mrs Elen Beaven
Staff addysgu: Mrs Eleri Wyn Foxhall
Staff addysgu: Mrs Annest Glyn
Staff addysgu: Miss Bethan Jones
Staff addysgu: Mrs Carys Jones – ar famolaeth eleni

Cymorthyddion dosbarth: Miss Eleri Parry
Cymorthyddion dosbarth: Mrs Bethan Roberts
Cymorthyddion dosbarth: Mrs Fiona Williams
Cymorthyddion dosbarth: Miss Medi Jones
Cymorthyddion dosbarth: Mrs Gwenno Huws
Cymorthyddion dosbarth: Miss Elena Williams
Cymorthyddion dosbarth: Miss Ffion Lydia Roberts
Cymorthyddion dosbarth: Mrs Rhian Lane
Cymorthyddion dosbarth: Ms Sara Jones

Gofalwraig: Miss Ffion Lydia Roberts

Glanhawraig: Mrs Caroline Edwards

Cogyddes: Mrs Rhian Parry

Cymhorthydd cegin: Miss Lowri Pugh

Clerc swyddfa a chinio: Miss Elena Williams

Gofalwyr amser cinio: Miss Medi Jones
Gofalwyr amser cinio: Miss Eleri Parry